Mis vahe oli variseride ja saduseride vahel?


Vastus 1:

Perushimid olid ustavad juudid ja pühendusid juutide seaduste järgimisele, nagu Piibli käsk ette näeb:

Tunneta teda kõigil viisidel.

Tsadduqimid olid väärastunud rühmitus kõrgema klassi juute, kes soovisid assimileeruda hellenistlike paganlike viisidega, kuid nad teesklesid end olevat õiged, kutsudes end TSADIQ-iks. Nende tegelik eesmärk oli piirata rangelt juudi usu kõiki aspekte võimalikult minimaalse mahuga ja seetõttu olid nad loomulikult vastu Perushimidele, kes soovisid laiendada juudi seadusi. Tsadduqimi tegelik eesmärk oli olla võimalikult palju kreeklaste ja roomlaste moodi.

Tsadduqimid haarasid ühe Hashmoni kuninga nimega Alexander Yannai ja ta käskis mõrvata rahed, kes istusid Sanhedrini õukonnas, et vabad kohad saaks täita Tsadduqi kohtunikega. Ta oli kuri kuningas, kes ületas Toora piirid preestrite [Kohanimi] suhtes. Kuningad ei tohiks kunagi olla juutide preestrid ja preestrid ei tohiks kunagi olla kuningad. Need rollid peavad alati jääma eraldi.


Vastus 2:

Variserid

Juudaismi silmapaistev religioosne sekt esimesel sajandil C. E. Nad ei olnud preesterlikud, vaid nad olid seaduse rangeimad jälgijad selle kõige väiksemates detailides ja tõstsid suulised traditsioonid samale tasemele. (Mt 23:23) Nad olid vastu igasugusele Kreeka kultuurilisele mõjutamisele ning seaduse ja traditsioonide teadlastena oli neil rahva üle suur võim. (Mt 23: 2-6) Mõned olid ka Sanhedrini liikmed. Sageli olid nad Jeesuse vastu hingamispäeva järgimise, traditsioonide ning patuste ja maksukogujatega seotuse osas. Mõnedest said kristlased, sealhulgas Tarsuse Saul - Mt 9:11; 12:14; Hr 7: 5; Lu 6: 2; Ac 26: 5.

Saduserid

Silmapaistev judaismi usuline sekt koosneb jõukatest aristokraatidest ja preestritest, kes omandasid templis toimuva tegevuse üle suurt autoriteeti. Nad lükkasid tagasi paljud variseride suulised traditsioonid ja muud variserlikud veendumused. Nad ei uskunud ülestõusmisse ega inglite olemasolusse. Nad olid Jeesuse vastu. (Mt 16: 1; Ac 23: 8.


Vastus 3:

Variserid

Juudaismi silmapaistev religioosne sekt esimesel sajandil C. E. Nad ei olnud preesterlikud, vaid nad olid seaduse rangeimad jälgijad selle kõige väiksemates detailides ja tõstsid suulised traditsioonid samale tasemele. (Mt 23:23) Nad olid vastu igasugusele Kreeka kultuurilisele mõjutamisele ning seaduse ja traditsioonide teadlastena oli neil rahva üle suur võim. (Mt 23: 2-6) Mõned olid ka Sanhedrini liikmed. Sageli olid nad Jeesuse vastu hingamispäeva järgimise, traditsioonide ning patuste ja maksukogujatega seotuse osas. Mõnedest said kristlased, sealhulgas Tarsuse Saul - Mt 9:11; 12:14; Hr 7: 5; Lu 6: 2; Ac 26: 5.

Saduserid

Silmapaistev judaismi usuline sekt koosneb jõukatest aristokraatidest ja preestritest, kes omandasid templis toimuva tegevuse üle suurt autoriteeti. Nad lükkasid tagasi paljud variseride suulised traditsioonid ja muud variserlikud veendumused. Nad ei uskunud ülestõusmisse ega inglite olemasolusse. Nad olid Jeesuse vastu. (Mt 16: 1; Ac 23: 8.


Vastus 4:

Variserid

Juudaismi silmapaistev religioosne sekt esimesel sajandil C. E. Nad ei olnud preesterlikud, vaid nad olid seaduse rangeimad jälgijad selle kõige väiksemates detailides ja tõstsid suulised traditsioonid samale tasemele. (Mt 23:23) Nad olid vastu igasugusele Kreeka kultuurilisele mõjutamisele ning seaduse ja traditsioonide teadlastena oli neil rahva üle suur võim. (Mt 23: 2-6) Mõned olid ka Sanhedrini liikmed. Sageli olid nad Jeesuse vastu hingamispäeva järgimise, traditsioonide ning patuste ja maksukogujatega seotuse osas. Mõnedest said kristlased, sealhulgas Tarsuse Saul - Mt 9:11; 12:14; Hr 7: 5; Lu 6: 2; Ac 26: 5.

Saduserid

Silmapaistev judaismi usuline sekt koosneb jõukatest aristokraatidest ja preestritest, kes omandasid templis toimuva tegevuse üle suurt autoriteeti. Nad lükkasid tagasi paljud variseride suulised traditsioonid ja muud variserlikud veendumused. Nad ei uskunud ülestõusmisse ega inglite olemasolusse. Nad olid Jeesuse vastu. (Mt 16: 1; Ac 23: 8.