Mis vahe on xy ja xx kromosoomil?


Vastus 1:

Ei ole XY ega XX kromosoomi. Seal on X ja Y kromosoomid - need on eraldi, üksikud asjad. Kuid need ühendatakse paarikaupa, moodustades kas XY või XX kombinatsiooni. YY kombinatsiooni pole võimalik saada.

XY kombinatsiooni leidub meestel, XX naistel.

X-kromosoom on samuti palju suurem kui Y-s.


Vastus 2:

Y-kromosoomil on ainult 23 miljonit aluspaari (versus teistes kromosoomides 100 miljonit või enam), 78 geeni kodeerivad 23 valku. Üks spetsiifiline Y-geen on SRY, mida nimetatakse Y-kromosoomi sugu määravaks piirkonnaks.

SRY kodeerib DNA-d siduvat valku, mis toimib transkriptsioonifaktorina teiste geenide reguleerimiseks. Isaseid, kes kannavad vähemalt ühte Y-kromosoomi kombinatsioonis kõigi teiste kromosoomidega, peetakse isaseks.