Mis vahe on SWATil ja rahvuskaardil?


Vastus 1:

SWAT-i meeskond on mõnevõrra koondatud erirelvade ja taktikate meeskond. Tavaliselt on selleks politseiosakonna või muu õiguskaitseorgani paramilitaarne võime. Kunagi ainult suuremate osakondade toode, on USA valitsuse tehtud väga odavate või tasuta sõjaväe relvade ja varustuse kättesaadavus need väga populaarseks teinud. SWAT-üksused koosnevad enamasti osakonna eriväljaõppe saanud liikmetest, kes täidavad regulaarseid ülesandeid, kuni nad kutsutakse SWAT-i moodustama.

Rahvuskaart on USA armee ja õhuväe reservkoosseisud, mida kontrollivad üksikud osariigid. Neid kasutatakse osariigi kuberneri alluvuses mitmesuguste hädaolukorra funktsioonide täitmiseks (üleujutused, orkaanid, ulatuslikud tsiviilhäired jne). Föderaalteenistusse kutsumisel toimivad nad USA relvajõudude üksustena. Neil pole tegelikult üksteisega palju suhteid, välja arvatud äärealadel.