Mis vahe on aristokraatial ja feodalismil?


Vastus 1:

Merriam-Webster defineerib „aristokraatiat” kui „parimate üksikisikute või väikese privilegeeritud klassi valitsust”. Lühidalt tähendab see väheste reeglit.

Selle kõige paremas tähenduses on see tänane senat, väike kogu, mille liikmed valitakse vastavalt teenetele. Halvimal juhul on tegemist „oligarhiaga“, mis koosneb väikesest grupist (neid nimetatakse tänapäeval 1%), kes juhib valitsust, kas otseselt (valimiste teel) või kaudselt (laiaulatusliku lobitöömasina kaudu), juhtivat valitsust oma (kitsaste) omahuvide edendamiseks, sageli enamuse enda kulul.

„Feudalism“ on majandussüsteem, mis eelnes kapitalismile, mida tollal juhtisid oligarhid, „maa huvid“. Enne tööstusmasinate esiletõusu pidas maaomanikke sageli maaviljelusega talupoegade vastu põhiline tootmisviis. See oli see, kuidas orjus töötas, kuni orjus kaotati.

Erinevus on selles, et esimene viitab klassile, teine ​​aga majandussüsteemile, mida kontrollib see klass. Mõlemal juhul soovitavad mõlemad midagi „negatiivset“ - olla demokraatia vastand, mis viitab enamuse valitsusele, ja demokraatlik kapitalism, mis tähendab õiguste ühtlast (või peaaegu ühtlast) jaotust kapitali ja tööjõu vahel.