Mille poolest erinevad kaks järjestikust naturaalarvu?


Vastus 1:

Naturaalarvud on loendavad numbrid või positiivsed täisarvud. Naturaalarvude komplekti tähistatakse numbriga N.

Nii N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 …………}

Järjestikused numbrid on numbrid, mis järgnevad üksteisele järjekorras, lünkadeta, väikseimast suurima. 12, 13, 14 ja 15 on järjestikused numbrid.

Kaks järjestikust naturaalarvu on positiivsed täisarvud, mis asuvad üksteise kõrval. Seetõttu pole nende kahe järjestikuse naturaalarvu vahel mingit lõhet ega erine, lihtsalt need numbrid asuvad üksteise kõrval.