Mille poolest oksüdeerija ja oksüdeerunud aine erinevad?


Vastus 1:

Oksüdeerumispotentsiaal on liikide võime elektronide kaotamiseks liigi poolt. Oksüdeeriv aine on liik, mis võib oksüdeeruda (eemaldada teistelt liikidelt elektronid), kuid ise väheneb (võime saada elektronid teistest liikidest). . Seega on oksüdeerumispotentsiaal oksüdeerivate ainetega pöördvõrdeline. Kõik metallid oksüdeerivad hästi, kuid toimivad redutseerijatena. Ja kõik mittemetallid on head oksüdeerivad ained, kuid neil on potentsiaalne potentsiaal vähendada. .