Mis vahe on elektrofiilil ja oksüdeerijal?


Vastus 1:

Elektrofiil otsib küll elektronpaari, kuid moodustab keeruka (või vähemalt üleminekuseisundi), milles elektronide paar on jagatud (st. Kovalentset sidet), selle asemel, et võtta elektronid ja lahkuda nendega. Viimane on see, mida kaheelektroniline oksüdeerija teeb. (Seal on ka üheelektrone oksüdeerivaid aineid, kuid kuna nad võtavad ühe elektroni, on neid elektrofiilidega segi ajamine vähem tõenäoline).

Näide: NO2 + toimib benseeniga reageerimisel elektrofiilina, moodustades [C6H5 (H) (NO2)] +, mis kaotab H + ja annab C6H5NO2.

NO2 + toimib oksüdeeriva ainena, kui Fe ++ ja NO2 (lämmastikdioksiid) annavad elektronist Fe ++.


Vastus 2:

Oksüdeeriv aine saab elektronid teisest liigist, milles elektronid pole enam teiste liikidega ja nüüd oksüdeeriva ainega. Elektrofiil on asi, mida ründab nukleofiil, kuid see ei pea tingima elektronide ülekandmist, see võib põhjustada kahe liigi vahelise sideme. See on seotud ioonse ja kovalentse sideme erinevusega.