Mis vahe on auahnusel ja ahnusel?


Vastus 1:

Haridus

Kui külastate tundide saamiseks tunde, on see ambitsioon.

Kui osalete tundidel ainult mingil määral, mis paneb teid teistega hästi silma paista, on see ahnus.

Jõudu

Kui soovite midagi oma jõu abil omandada, ilma et see kedagi kahjustaks, on see ambitsioon.

Kui soovite kõike omandada, kasutades oma jõudu ainult enda heaks, kahjustades teisi, on see ahnus.

Armastus

Kui teil on tema vastu tundeid, mille tõttu soovite teda soovitada, on see ambitsioon.

Kui sul pole tema vastu mingeid tundeid, aga kui sul on tema vara peal, siis on see ahnus.

Suhted

Kui soovite kõigiga üllas südamest head suhted, on see ambitsioon.

Kui tahad kõigiga salakaval meelest head suhted olla, on see ahnus.

Quora

Kui soovite sellel platvormil vastuseid kirjutada ainult armastuse tõttu kirjutada, on see ambitsioon.

Kui soovite kirjutada platvormil vastuseid ilma armastuseta kirjutamise vastu, lihtsalt sotsiaalse staatuse ja üleshäälte huvides, on see ahnus.

  • Lühidalt, erinevus nende kahe vahel on äärmiselt väike. Nende vahel on ainult väga õhuke joon. Nimetagem seda "otstarbeks". Kui mõnel eesmärgil on üllas eesmärk, see on kõigile kasulik ja kedagi kahjustamata, see on ambitsioon. Kui olete õhukese piiri ületanud, sisenete ahnusemaale!

Kui juhuks

Sa mõtled,

Ma olen Jeff!

Me kohtume uuesti,

Kuni selle ajani hoolitsege !!


Vastus 2:

Ahnus ja auahnus viitavad mõlemad soovile asju saavutada või neid saada. Ahnuse ja auahnuse vahel on siiski suur erinevus. Ahnus on intensiivne ja isekas soov saavutada raha, võim või staatus. Ambitsiooniks on soov ja sihikindlus edu saavutamiseks. See on peamine erinevus ahnuse ja auahnuse vahel. Ahnust käsitletakse sageli negatiivse kontseptsioonina, ambitsiooni aga soovitud või positiivse kvaliteedina.

Mis on ahnus

Oxfordi sõnaraamatus defineeritakse ahnust kui „intensiivset ja isekat soovi millegi, eriti rikkuse, jõu või toidu järele” ja Merriam-Webster määratleb seda kui „isekas ja liigset soovi saada millegi järele (nagu raha) rohkem kui vaja”. Nendest määratlustest nähtub, et ahnus viitab millelegi isekale ja liigsele. Ahnus võib veenda inimest tegema ebamoraalseid tegusid ja minema vastu tema südametunnistusele. Ahne inimene võib valida oma soovide täitmiseks lihtsaima viisi ning ta ei hooli nende halvustatud ja korrumpeerunud toimingute tagajärgedest, mida ta võib oma eesmärgi saavutamiseks teha. Seetõttu võib ahnus viia selleni, et inimene jätab teistelt oma valdused, häirib ja hävitab teiste elu, et saada asju, mida ta soovib. Samal ajal on ahnus ka nagu põhjatu pit; sellega ei saa kunagi rahule jääda. Mida rohkem saavutate ja mida rohkem võidate, seda rohkem soovite. Ahnust seostatakse ka teiste negatiivsete omadustega nagu isekus, pahatahtlikkus ja edevus.

Mis on ambitsioon

Oxfordi sõnaraamat defineerib ambitsiooni kui „soovi ja otsustavust edu saavutamiseks” ning Merriam-Webster määratleb seda kui „konkreetset eesmärki või eesmärki: midagi, mida inimene loodab teha või saavutada”. Ambitsioonid on erinevalt ahnusest tavaliselt seotud positiivsete varjunditega.

Ambitsioonikas inimene teeb oma eesmärgi saavutamiseks alati kõvasti tööd. Veelgi enam, ta ei võta teistelt nende omandit ega võimalusi ning tegutseb isekalt. Ja ambitsioonikas inimene on rahul, kui ta on oma ambitsiooni saavutanud. Ahnuse ja auahnuse piiride vahel on siiski vaid õhuke joon. Intensiivne ambitsioon võib mõnikord põhjustada ahnust. Sellegipoolest nähakse auahnust sageli konstruktiivsena ja laiendavana, ahnust aga hävitava ja isekana.


Vastus 3:

Ahnus ja auahnus viitavad mõlemad soovile asju saavutada või neid saada. Ahnuse ja auahnuse vahel on siiski suur erinevus. Ahnus on intensiivne ja isekas soov saavutada raha, võim või staatus. Ambitsiooniks on soov ja sihikindlus edu saavutamiseks. See on peamine erinevus ahnuse ja auahnuse vahel. Ahnust käsitletakse sageli negatiivse kontseptsioonina, ambitsiooni aga soovitud või positiivse kvaliteedina.

Mis on ahnus

Oxfordi sõnaraamatus defineeritakse ahnust kui „intensiivset ja isekat soovi millegi, eriti rikkuse, jõu või toidu järele” ja Merriam-Webster määratleb seda kui „isekas ja liigset soovi saada millegi järele (nagu raha) rohkem kui vaja”. Nendest määratlustest nähtub, et ahnus viitab millelegi isekale ja liigsele. Ahnus võib veenda inimest tegema ebamoraalseid tegusid ja minema vastu tema südametunnistusele. Ahne inimene võib valida oma soovide täitmiseks lihtsaima viisi ning ta ei hooli nende halvustatud ja korrumpeerunud toimingute tagajärgedest, mida ta võib oma eesmärgi saavutamiseks teha. Seetõttu võib ahnus viia selleni, et inimene jätab teistelt oma valdused, häirib ja hävitab teiste elu, et saada asju, mida ta soovib. Samal ajal on ahnus ka nagu põhjatu pit; sellega ei saa kunagi rahule jääda. Mida rohkem saavutate ja mida rohkem võidate, seda rohkem soovite. Ahnust seostatakse ka teiste negatiivsete omadustega nagu isekus, pahatahtlikkus ja edevus.

Mis on ambitsioon

Oxfordi sõnaraamat defineerib ambitsiooni kui „soovi ja otsustavust edu saavutamiseks” ning Merriam-Webster määratleb seda kui „konkreetset eesmärki või eesmärki: midagi, mida inimene loodab teha või saavutada”. Ambitsioonid on erinevalt ahnusest tavaliselt seotud positiivsete varjunditega.

Ambitsioonikas inimene teeb oma eesmärgi saavutamiseks alati kõvasti tööd. Veelgi enam, ta ei võta teistelt nende omandit ega võimalusi ning tegutseb isekalt. Ja ambitsioonikas inimene on rahul, kui ta on oma ambitsiooni saavutanud. Ahnuse ja auahnuse piiride vahel on siiski vaid õhuke joon. Intensiivne ambitsioon võib mõnikord põhjustada ahnust. Sellegipoolest nähakse auahnust sageli konstruktiivsena ja laiendavana, ahnust aga hävitava ja isekana.