Mis vahe on Allahil, Jahvel, Jeesusel ja Jumalal?


Vastus 1:

Erinevus on suur. Jahve ei ole jumal. Tema on meie taevane isa ja looja.

Yeshua on Jahve ja tulevase Messia poeg. Ta on Jahve au.

Jumal on tiitel, mis antakse madalamatele jumalatele ja inimesele. Saatanat nimetatakse ka jumalaks ja isandaks.

Jahve on Tema tõeline erinimi, mida saab kasutada saatana tervendamiseks või mässimiseks. Nii Jahve kui ka Yeshua tõrjuvad kurja.

Jeesus on paganlik nimi. Heebrea tähestikus pole J-d. Jeesus ei ole heebrea keel ega oma mingit tähendust. Seda nime saatan kasutab, kui ta tuleb, nii et ärge langege põlvili ja kummardage teda. See on saatana suurim vale. Ta on kasutanud RCC-d hinge kontrolli alla saamiseks. Nii et ärge laske end petta. Kõik, mida teile öeldakse või kuulete ja mis pole algses pühakirjas, ei pärine Jahvest, vaid saatanast.

Õnnistagu Jahve teie mõistmist


Vastus 2:

Jällegi sõltub sellest, kellelt sa küsid.

Allah, lihtsalt öeldes, on Jumal. Täpsemalt viitab see siiski moslemi jumalale, mis on üsna erinev Iisraeli Jumalast.

Jahve ja Jeesus on paljudes teoloogiates samad. Kui Aadam võttis osa keelatud viljadest, ei saanud isa enam inimesega suhelda, nagu tal oli Aadamaga kõndides ja vesteldes. Pärast langust vajas inimene nii Päästjat kui ka vahendajat Jumala ja Inimese vahel. Oma surelikkusele eelnenud kujul oli Jeesus Jahve või Jehoova. Metodisti õpetlane Margaret Barker kirjutas selle kohta valgustraamatu pealkirjaga Suur ingel: Iisraeli teise Jumala uurimus: Margaret Barker: 9780664253950: Amazon.com: Books.

Kui Jeesus ilmub läänepoolkera inimestele, loeme Mormoni Raamatust järgmist:

6 Ja vaata, kolmas kord mõistsid inimesed seda häält, mida nad kuulsid; Ja see ütles neile: 7 Vaata, mu armas poeg, kelle üle mul on hea meel ja kelle üle ma olen oma nime ülistatud - kuulake teda! 8 Ja sündis, kui nad said aru, et nad heitsid oma silmad taas taeva poole; ja vaata, nad nägid taevast laskuvat meest; ja ta oli riietatud valgesse rüüsse; Ja ta tuli maha ja seisis nende keskel; Ja kogu rahva silmad olid tema poole pööratud ja nad ei julgenud oma suud avada, isegi üksteisele, ega tahtnudki, mida see tähendas, sest nad arvasid, et neile on ilmunud ingel.9 Ja sündis: mööna, et ta sirutas käe ja rääkis inimestele: "Vaata, mina olen Jeesus Kristus, kelle prohvetid tunnistasid, et see tuleb maailma.11 Ja vaata, ma olen maailma valgus ja elu; ja ma olen joonud sellest kibedast tassist, mille Isa mulle on andnud, ja ülistades Isa, kui ta võtab mulle vastu maailma patud, milles ma olen Isa tahet kõikides asjades algusest peale kannatanud.12 Ja sündis, et kui Jeesus oli need sõnad öelnud, langes kogu rahvas maa peale; sest nad mäletasid, et nende seas on ennustatud, et Kristus näitab end pärast taevasse tõusmist.13 Ja sündis, et Issand rääkis neile öeldes: 14 Tõuse ja tule välja minu juurde, et te saaksite oma tõugata! käed minu poole ja et te tunneksite küünte jäljendeid minu kätes ja jalgades, et te saaksite teada, et ma olen Iisraeli ja kogu maa jumal ning olen pattude eest tapetud maailmast. (3. Nefi 11)

Nii me teame, et muistsete prohvetite ette ilmus surelikueelne Jeesus. Samuti teame, et sellepärast jagasid nad samu pealkirju. Jehoova tuleb rahvaste üle kohut mõistma (Johannes kirjutab, et “Isa ei mõista kedagi kohut, vaid on kogu kohtu Pojale andnud” (Johannese 5:22)). See on ka põhjus, miks mõlemad on esimesed ja viimased, algus ja lõpp ning miks tuleb Jehoova / Jeesus taeva pilvedes koos oma inglite ja pühadega koos temaga. See on ka põhjus, miks mõlemad saavad inimkonna Päästjaks.

Aastatuhande lõpus, kui inimest on kohustatud mõistma ja ülestõusma ning Maa lunastama ja ülistama, tagastab Poeg selle oma Isale ja tema töö lõpetatakse.

Jeesus on nii Jumal kui ka inimene. Seega on ta Jumala vahendaja Jumala ja Inimese vahel. Apostel Paulus ütleb meile, et Jeesus on Isast "otsepildis" (Heebrealastele 1: 1), kuid ta pole Isa, vaid Poeg. ۞

-


Vastus 3:

Kiitus olgu Jahve!

Mis vahe on Allahil, Jahvel, Jeesusel ja Jumalal?

Ma vastan sellele küsimusele kristlikust vaatenurgast.

Allah - islami usu jumal. Samuti araabia keeles üldine sõna “jumalaga”. Oli Araabia mütoloogias paganliku kuujumala nimi.

Jeesus - Jumala Poja Yeshua anglikaniseeritud nimi.

Jumal - sõna, mida kasutatakse tavaliselt Jahve, ühe tõelise Jumala, kirjeldamiseks. Seevastu kasutatakse väiketähtedega jumalat mütoloogiliste jumaluste, näiteks Zeusi ja Thori kirjeldamiseks.

Jahve - rangelt öeldes - ühe tõelise Jumala ainus õige nimi.

"Jumal ütles ka Moosesele:" Öelge seda Iisraeli rahvale: Jahve, teie esivanemate Jumal - Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal - on mind läkitanud teie juurde. " (2. Moosese 3:15).


Vastus 4:

Kiitus olgu Jahve!

Mis vahe on Allahil, Jahvel, Jeesusel ja Jumalal?

Ma vastan sellele küsimusele kristlikust vaatenurgast.

Allah - islami usu jumal. Samuti araabia keeles üldine sõna “jumalaga”. Oli Araabia mütoloogias paganliku kuujumala nimi.

Jeesus - Jumala Poja Yeshua anglikaniseeritud nimi.

Jumal - sõna, mida kasutatakse tavaliselt Jahve, ühe tõelise Jumala, kirjeldamiseks. Seevastu kasutatakse väiketähtedega jumalat mütoloogiliste jumaluste, näiteks Zeusi ja Thori kirjeldamiseks.

Jahve - rangelt öeldes - ühe tõelise Jumala ainus õige nimi.

"Jumal ütles ka Moosesele:" Öelge seda Iisraeli rahvale: Jahve, teie esivanemate Jumal - Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal - on mind läkitanud teie juurde. " (2. Moosese 3:15).