Mis vahe on reklaamil ja propagandal?


Vastus 1:
  • Propaganda on termin ühesuunaliseks ühelt-mitmele suhtluseks, mis propageerib vaatepunkti või poliitilist eesmärki. Reklaam on mõiste ühesuunaliseks ühelt-mitmele suhtluseks, mis reklaamib kommertstarbeid ja -teenuseid ning püüab olemasolevat teisendada üldised vajadused konkreetseteks soovideks.

Ehkki neid võiks teoreetiliselt pidada "põhimõtteliselt samaks asjaks", eristuvad need tugevalt, kuna need on tehtud erinevate ekspertide poolt ja erinevatel eesmärkidel, ja see teeb suurt vahet, isegi kui kõrvuti asetatud tulemused tunduvad alguses sarnased.

lahke


Vastus 2:

Reklaami ja propaganda erinevus.

Reklaam on faktiline. Vikipeedia andmetel on reklaamimine (või reklaamimine) turunduskommunikatsiooni vorm, mida kasutatakse millegi reklaamimiseks või müümiseks, tavaliselt ettevõtte toode või teenus. Ladina keeles tähendab ad vertere "poole pöördumist". Reklaami eesmärk võib olla ka töötajate või aktsionäride veenmine, et ettevõte on elujõuline või edukas.

Teiselt poolt,

Propaganda on arvamus. See on eriti erapooliku või eksitava teabe levitamise tehnika, mida kasutatakse konkreetse poliitilise põhjuse või vaatepunkti reklaamimiseks või avalikustamiseks. Või on propaganda veenev monoloog või ühekülgne sõnum, mille eesmärk on sundida teisi ideega nõustuma või mõnda konkreetset toimingut tegema.


Vastus 3:

Ehkki mõlemal on implanteerimise ja kasutamise viisid sarnased, on reklaam ja propaganda erinevad, eriti selles osas, mida nad kavatsevad veenda või veenda. Esiteks on propaganda sõnumite kasutamine, mis on tavaliselt valed, väänatud, liialdatud või muudetud, et saada tuge ja veenda inimesi uskuma konkreetsesse ideaali või eesmärki (mis tavaliselt on poliitilised või religioossed). Teisest küljest keskendub reklaam rohkem ettevõtlusele, üritades inimesi tõeseid (noh, enamasti) avaldusi ja fakte kasutades panema konkreetse toote ostma ja / või tarbima. Propaganda on suhtlemisel pigem veenv tehnika, samas kui reklaami kasutatakse rohkem ärilistel ja toote müümise põhjustel. Reklaamides leitakse veenva sõnumi edastamine eesmärgiga tekitada inimestes huvi konkreetse toote või kaubamärgi vastu ja seda järk-järgult osta. Nende põhieesmärk ei ole täielikult seotud poliitiliste või kultuuriliste vaadetega. Nad võivad neid ideaale kasutada selleks, et panna inimesi oma kaupa ostma, kuid selle tõeline põhjus on müüa võimalikult palju. Seevastu propaganda on teatavat tüüpi kommunikatsioon, mis kasutab eksitavaid avaldusi ja sõnumeid, et panna inimesi uskuma ja toetama konkreetset vaatenurka, ideed, kultuuri või veendumusi. Põhimõtteliselt edendab see tsiviilelanikke sõnumitooja filosoofia ning mõtteviisi ja asjade nägemise "ostmist" ja "tarbimist". Reklaam paneb tarbija uskuma, et ettevõtte toote ostmine muudab tema elu paremaks ja lihtsamaks, isegi kui see tähendab vahel liialdamist. Propagandas võidakse kasutada samu massimeediumitehnikaid ja reklaamimisviise, kuid seda kasutatakse ühiskonna arvamuse ja suhtumise kujundamiseks või muutmiseks konkreetse teema, inimese, koha jms suhtes. Samal ajal kui reklaami kasutavad ettevõtted ja ettevõtted, implanteerib propaganda poliitilised, kultuurilised ja etnilised rühmad ja organisatsioonid.

Loe: Propaganda kasutamine reklaamis