Mis vahe on seadusel ja põhikirjal?


Vastus 1:

"Põhikiri" on konkreetse seaduse kodifitseeritud avaldus, mille on heaks kiitnud valitsuse seadusandlik organ (ja sageli ka täidesaatev organ).

"Akt" on mõne seadusandliku teksti täistekst, mis sätestab kogu selle, mida seadusandja on hääletanud ja millega nõustunud - see sisaldab kõiki vajalikke seadusega kehtestatud keeli, mis tuleb vastu võtta, muuta või kehtetuks tunnistada, kuid sisaldab sageli ka keelt, mis näitab vastuvõetud seaduse päritolu, samuti kõiki olulisi järeldusi, millel seadusandja oma ettepaneku, arutelu ja / või otsuse aluseks oli.


Vastus 2:

PÕHIKIRI # Midagi moodustab> Põhiseadus> ICJ põhikiri> Ettevõtte või seltsi põhikiri # Võib olla pärit seadusandjast # Võib sisaldada seadusandliku akti koostatud ja sel juhul vaheldumisi kasutatavat seadust> Põhikiri / Aegumisakt AKT Seadusandliku kogu parlament

Seadus on põhimääruse alamhulk.