Mis vahe on UML-diagrammil ja klassiskeemil?


Vastus 1:

UML-i domeenis on klassidiagramm lihtsalt konkreetset tüüpi UML-diagrammid. Nii et vahet pole.

UML toetab ka mitmeid muid diagramme

  • Object DiagramSequence DiagramDeployment DiagramState DiagramActivity Diagrammand jne

Muidugi ei pea klassidiagrammi loomiseks kasutama UML-i. On ka teisi (vanemaid) märkeid, näiteks Booch ja Rumbaugh, kuid need on enamasti UM-i sisse viidud. Võite ka ise oma märkused teha ja seda kasutada, see oleks ikkagi klassidiagramm.


Vastus 2:

UML-diagramme on palju (klass, aktiivsus, olek, järjestus, kasutusjuhtum jne).

Klassiskeem on see, kus modelleerite klasse (koos nende atribuutide ja toimingutega) ja nende seoseid (lihtne, üldistamine / sptsionaliseerimine jne).

Üldiselt on projekti alguses kõige sagedamini kasutatavad klassidiagrammid, juhtumite skeemid, tegevusdiagrammid ja komponent. Siis kolite järjestusse, olekusse jne.