Mille poolest tiitel ja perekonnanimi erinevad?


Vastus 1:

Aunimetus on autasu või tunnustus, mis antakse isikule tänu tema saavutustele konkreetses valdkonnas või keskkonnaseisundis (nagu amet / amet).

Kuna tiitel on antud üksikisikule, lakkab see olemast vastava isiku surma korral või ametist vabastamisel.

Perekonnanimi on perekonnanimi, mis saadakse perekonnas sündimise tõttu. See on pärilik iseloom saadakse automaatselt.

See võib lõppeda ainult juhul, kui asjaomane isik soovib seda määratletud õigusliku protsessi kaudu ise muuta / muuta; või daamide puhul muudetakse seda, kui ta abiellub ja võtab vastu oma perekonna perekonnanime.


Vastus 2:

Pealkirja ja perekonnanime erinevus seisneb selles, et perekonnanimi antakse perekonna kaudu edasi ilma, et oleks vaja autoritasu või aadlikku seda teile või teie esivanemale anda. Tiitli annab autoritasu liige või keegi, kes tõuseb honorariga totemipulgale. Muidugi, see kõik eeldab, et räägite ingliskeelsetest / Euroopa pealkirjadest nagu “härra” või “leedi”.