Mis vahe on stringi literaalil ja argumendil?


Vastus 1:

Keelpillide liit on konstant, midagi sellist nagu see on string. Argument on avaldis, mis edastatakse funktsioonile nagu tegelik parameeter.

Võimalik, et ka stringi literaal on argument,

Näiteks kaaluge järgmisi punkte C-s

char * s = “Jane”; printf (“% s on minu% s”, s, “klassivend”);

1. real on meil muutuja s, mis on märkide tähemärk (C-st koosnev string) ja mis on lähtestatud “Jane” -ks, st on stringide sõnasõnaline, st tüüpi stringi konstant.

2. real kutsume funktsiooni printf, millel on kolm argumenti:

„% S on minu% s“ klassivend “

Esimene ja kolmas rida sisaldavad kahte stringi literaali, mis edastatakse argumendina eelnimetatud funktsioonile.