Mis vahe on samaaegse võrrandi ja lineaarse võrrandi vahel?


Vastus 1:

Lineaarvõrrand on võrrand, milles muutujatel (või üksikul muutujal) on võimsus üks. See tähendab, et puuduvad ruudukujulised, kuubilised ega kõrgema järgu terminid.

Samaaegsed lineaarvõrrandid on kahe või enama lineaarse võrrandi kogum samades muutujates. Samaaegsete võrrandite lahendus rahuldab süsteemi kõik võrrandid.