Mis vahe on filosoofil ja moraalifilosoofil?


Vastus 1:

Moraalifilosoofid (filosoofia ühises käändes) on filosoofid, kes on spetsialiseerunud ühele teemale: moraalile. Nad ei ole tingimata “moraalsed” selles mõttes, et nad on head või auväärsed. Nii võib arvata, et teil võib olla halb inimene, kes uurib moraali filosoofiliselt, ehkki võiks loota, et moraali uurimine kuidagi imbub õpilase hinge.


Vastus 2:

Filosoofia on tegelikult mõiste mitmesuguste intellektuaalsete püüdluste jaoks, näiteks epistemoloogia, metafüüsika, loogika, sotsiaalfilosoofia, argumentatsiooniteooria ja eetika või moraalne filosoofia; distsipliin, mis pälvib tähelepanu ka teoloogidelt.

Väljad on sageli ühendatud. Eetika / moraalifilosoofia tugineb mõistlikkusele teistel erialadel.