Mis vahe on normil ja käitumisel?


Vastus 1:

Norm on kultuuriline ootus või eeldatav käitumisviis - nagu lausutud reegel. USAs kehtiva normi näide on seismine lahtises reas selle inimese taga, kes on viimasena reas. Reegel ise on norm, samas kui seismise tegelik tegevus on käitumine.

Käitumine on elusorganismi toiming. Seisab, hingab, vilgub, karjub, naeratab.

See on näide nende kahe koostoimimisest:

Käitumine: ütlus: “õnnistagu sind”

Norm (USA suurtes osades): reageerides läheduses asuva kellegi aevastamisele, käituvad inimesed sageli öeldes: “Õnnista sind”