Mis vahe on ajaleheraportil ja ajaleheartiklil?


Vastus 1:

Tegeliku kasutuse korral käsitletakse neid sageli enam-vähem sünonüümidena.

Kuid "artikkel" hõlmab üldjuhul igasuguseid asju arvamusartiklitest retseptideni - tegelikult peaaegu kogu ajalehe proosaformaadis toimetusliku sisuga -, kui "report" piirduks uudistega (või uudisstiiliga) tükid teistes sektsioonides, näiteks ettevõtluses ja spordis).

Niisiis, kõik aruanded oleksid artiklid, kuid mitte vastupidi.

Ajakirjanikud ütlevad harva “artiklit”, vähemalt minu kogemuse kohaselt.


Vastus 2:

Minu arusaamist mööda viitab ajaleheraport konkreetselt paberil avaldatud uudistele ja ajaleheartikkel hõlmab üldiselt ajalehes avaldatud kirjalikke materjale, mis võivad olla järgmised: filmide ja raamatute ülevaated, pressiteade, katkendid uurimistulemustest , täispikkade lugude, uudisteteadete ja muud tüüpi mängufilmide jaoks.