Mis vahe on C-keeles makro ja eeltöötleja vahel?


Vastus 1:

Kõik eeltöötleja käsud algavad räsi sümboliga (#). C eeltöötlus on makro eeltöötleja, mis muudab teie programmi enne selle kompileerimist.

Eeltöötlejat #include kasutatakse päisefailide lisamiseks C-programmi. Näiteks #include

Makro saab C-s määratleda, kasutades eeltöötleja eeltöötleja käsku. Makro on koodilõik, millele antakse nimi. Seda koodilõiku saate oma programmis nime abil kasutada. Näiteks #define PI 3.1415