Mis vahe on disaineril ja modelleerijal?


Vastus 1:

Kolmemõõtmeliste tahkete tunnuste modelleerimine algab sageli kahemõõtmelise visandi loomisega, mis määratleb osa teie osa kujust. Visand hõlmab joonte, kaaride, ringide ja mõõtmete loomist. Need on tuttavad sammud kõigile, kes on joonistanud CAD-toote. Autodeski leiutaja visandikäsud näevad välja sellised, nagu kahemõõtmelised geomeetria käsud, mida te varem kasutasite. Autodesk Inventori visandigeomeetria hõivab suhte loomise teabe selle loomisel. Peamine erinevus on see, et need seosed (või piirangud) muudavad paratamatu redigeerimise protsessi õigesti rakendades palju lihtsamaks ja ennustatavamaks.

2D disainimaailmas on võimalik geomeetriat luua ükskõik millises järjestuses, kuna vastutate geomeetria tähenduse jälgimise eest. 3D-modelleerimise jada sarnaneb füüsilise osa loomisega ja ühe funktsiooni loomine sõltub tavaliselt eelmisest funktsioonist. See funktsioonide hierarhia võimaldab arvutil jälgida geomeetria tähendust. Näiteks looge 2D-joonise loomisel kõigepealt auk, mis tähistab auku, millele järgneb ristkülik, mis tähistab varusid, kuhu auk asetatakse. 3D-modelleerimise ajal see järjestus ei tööta, sest augu paigutamiseks peab teil esmalt olema mudel, kuhu plaanite auk paigutada.

Monteerimisprojekteerimisel alustatakse sageli tehnikat, mida nimetatakse ülalt alla kujundamiseks (või skeleti modelleerimiseks). Kindla modelleerimisprotsessi võite alustada visandite abil, mis esindavad mõnda (või kõiki) teie koostu osi. Seejärel luuakse üksikute osade mudelid, kasutades monteerimismudeli kontekstis ühe visandi geomeetriat. Assambleemudeleid luuakse sageli ka alt-üles lähenemisviisi abil, kus eelnevalt loodud osamudelid pannakse kokku, et kujutada lõplikku koost.

Kui funktsioonide (või komponentide) lisamine mudelile on valmis, on aeg luua traditsiooniline kolme vaate joonis. Teie mudeli vaated on paigutatud joonise lehele. Kuna teil on oma mudelist kindel ülevaade, teab süsteem, milliseid servi kuvatakse kõigil joonisevaadetel kindla või punktiirina. Joonise mõõtmeid saab käsitsi rakendada. Samuti saate importida mudeli visanditele paigutatud mõõtmed ja kasutada neid sobivas joonisevaates. Kuna joonisel kasutatakse teie mudeli paigutatud vaateid, kajastuvad kõik mudelis tehtud muudatused teie värskendatud joonistel automaatselt.

Muud tööriistad võimaldavad teil kasutada oma arvuti võimsust, aidates teid oma disaini funktsionaalsetes aspektides. Need tööriistad võimaldavad teil kontrollida poltühenduste, võllide, käigukasti konstruktsioonide, laagri tööea, vedrude ja konstruktsioonikoormuste tehnilist terviklikkust, kasutades kolmemõõtmelisi mudeleid ja teie disainile ainulaadseid konstruktsiooniparameetreid.

Nii joonistamise kui ka modelleerimise lähenemisviisid kujundusele annavad tuttava tehnilise joonise. 2D lähenemisviisi korral on joonisel fikseeritud osa loomiseks vajalik füüsiline teave. Tahke modelleerimise lähenemisviisi korral on joonis loodud mudeli üks mitmest kasutusviisist.