Mis vahe on ühendatud graafil ja tsüklilisel graafil?


Vastus 1:

Ühendatud graaf: Graafik on ühendatud, kui iga tippude paari vahel on tee. Ühendatud graafikul puuduvad kättesaamatud tipud. Graafik, mis pole ühendatud, katkestatakse. Graaf G on lahti ühendatud, kui G-s on kaks sõlme, nii et ühelgi teekonnal G pole neid sõlmi lõpp-punktina. Ühendatud on ainult ühe tipuga graaf. Äärmiselt kahe või enama tipuga graaf on lahti ühendatud.

Näide 1

Järgmises graafikus on võimalik liikuda ühest tipust teise tippu. Näiteks võib liikuda tipust 'a' tippu 'e', ​​kasutades teed 'ab-e'.

Tsükliline graaf: Graafiateoorias on tsükliline graaf või ümmargune graaf graaf, mis koosneb ühest tsüklist ehk teisisõnu mõnest arvust suletud ahelas ühendatud tipust. N tipuga tsüklidiagrammi nimetatakse Cn. Tipppunktide arv Cn-s võrdub servade arvuga ja igal tipul on aste 2; see tähendab, et igal tipul on täpselt kaks serva, mis sellega kokku puutuvad.