Mis vahe on põhiaadressil ja füüsilisel aadressil 80 386-s?


Vastus 1:

Kuigi ma ei ole süsteemide programmeerimise teema ekspert, on minu parim arusaam, et põhiaadress on muutuja aadress CPU-s, füüsiline aadress aga muutuja aadressi asukoht mälus (RAM). Mõlemad on erinevad.

CPU-l endal on 4 registrit. Akumulaator, alus, arv ja andmed, mida tähistatakse 80x86 montaaži keeles AX, BX, CX ja DX 16-bitiste protsessorite jaoks.

Igas neist on 2 kaheksabitist segmenti, nimelt HIGH ja LOW, tähistatud kui AH-AL, BH-BL, CH-CL, DH-DL, AX = AH + AL ja samamoodi. 32-bitises protsessoris muutub see laiendatavaks. Nii et teil on EAX, EBX, ECX, EDX.

Ma ei pruugi olla täpselt sellel teel, mida täpselt otsite.