Mis vahe on Java-võrkude programmeerimisel andmesisendi voo ja puhverdatud lugeja meetodite vahel?


Vastus 1:

Klassi puhverdatud lugeja: loeb teksti tähemärkide sisestamise voost, puhverdades tähemärke, et võimaldada tähemärkide, massiivide ja ridade tõhusat lugemist.

Klass DataInputStream: andmesisestuse voog võimaldab rakendusel lugeda masinas iseseisvalt algsest sisestusvoost primitiivseid Java andmetüüpe. Rakendus kasutab andmete väljundvoogu andmete kirjutamiseks, mida hiljem saab andmeedastusvoo abil lugeda.

Failide loomise korral kasutatakse binaarsete failide (.dat) loomisel vaikesisendsisendina väärtustDataInputStream ja tekstifailide (.txt) vaikesisendina BufferedReader. Mõlemad loevad vastavalt binaarandmeid ja tekstiandmeid.

Loodetavasti see aitas. Terviseks!