Kas on mingit erinevust sisupõhise pildi taastamissüsteemi ja päringu adaptiivse pildi taastamissüsteemi vahel?


Vastus 1:

Sisupõhine pildiotsing on vastupidine traditsioonilistele kontseptsioonipõhistele lähenemistele

"Sisupõhine" tähendab, et otsing analüüsib pigem pildi sisu, mitte metaandmeid, nagu pildiga seotud märksõnad, sildid või kirjeldused. Mõiste "sisu" võib selles kontekstis viidata värvidele, kujunditele, tekstuuridele või muule teabele, mida saab kujutisest endast saada.

Päringu adaptiivne pildiotsimissüsteem

täidab kahte peamist ülesannet. Esimene ülesanne on funktsioon

kaevandamine; siit eraldatakse funktsioonide komplekt

kirjeldage andmebaasis iga pildi sisu.

Teine ülesanne on sarnasuse mõõtmine

päringupildi ja iga kujutise vahel

andmebaasi, kasutades funktsiooni ekstraheerimist. Funktsioon

antud pildi ekstraheerimisväärtused salvestatakse

vektor, mida saab kasutada sarnaste piltide saamiseks.

Funktsioonivektor on visuaalsete omaduste kirjeldus

piltide sisust

kirjeldused. Need kirjeldavad lihtsaid omadusi,

nagu värv, tekstuur. Edu võti

otsingusüsteem valib selle jaoks õige funktsiooni

täppis